Tekort op begroting VS in juli met 57 pct gestegen

WASHINGTON, 22 AUG. Het Amerikaanse begrotingstekort over de maand juli is uitgekomen op 40,8 miljard dollar, 57 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Oorzaak van de forse toename zijn met name de hoge overheidsuitgaven in verband met de problemen waarin een aantal (spaar)banken is terechtgekomen, aldus het ministerie van Financiën. Het meeste geld is uitgegeven aan spaardeposito's waarvoor de overheid zich garant heeft gesteld.

Door de sterke stijging van het tekort in de afgelopen maand is het begrotingstekort van de Verenigde Staten gestegen tot 218,3 miljard dollar, 15,8 procent meer dan de 188,5 miljard die vorig jaar om deze tijd geboekt was. De huidige stand van het tekort, met nog twee maanden van het begrotingsjaar te gaan, is de omvang van het begrotingstekort over het gehele voorgaande jaar (220,4 miljard dollar) op een fractie genaderd. Het grootste tekort dat de VS ooit bereikten, was 221,1 miljard dollar in 1986.

Halverwege het lopende begrotingsjaar schatte de regering Bush een bedrag van in totaal 282,2 miljard dollar tekort te zullen komen. Een eerdere prognose kwam uit op 318,1 miljard. De begrotingscommissie van het congres schatte vorige week dat het tekort zal uitkomen op 279 miljard dollar.

De staatsinkomsten over de eerste tien maanden van het begrotingsjaar 1991 bedroegen 868,5 miljard dolar, 2,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De uitgaven stegen sterker, met 4,6 procent tot 1,1 biljoen dollar.

Over de maand juli namen de inkomsten van de Amerikaanse overheid toe met 8,7 procent tot 78,6 miljard dollar, mede door buitenlandse bijdragen van 2,2 miljard dollar ter bestrijding van de kosten van de Golfoorlog. De VS ontvingen hiervoor tot nog toe 41,1 miljard dollar.

De uitgaven van de VS schoten de voorbije maand met 21,2 procent omhoog tot 119,4 miljard. Hiervan ging ruim 14,3 miljard naar de verschillende instellingen die zich bezighouden met de financiële afwikkeling van het spaarbankenschandaal. De grootste kostenposten waren, zoals gewoonlijk, defensie, sociale voorzieningen en rentebetalingen op de staatsschuld. (AP, Reuter)