Sovjet-gezant Derjabin prijst eensgezindheid EG

DEN HAAG, 22 AUG. President Gorbatsjov verkeert in een uitstekende gezondheid, de constitutionele rechtsorde wordt snel hersteld en de Sovjet-Unie zal alle verdragen op het gebied van wapenbeheersing en mensenrechten nakomen.

Dat staat in de boodschap die de speciale gezant van de Sovjet regering, J. Derjabin, vanochtend op Buitenlandse Zaken aan minister Van den Broek als voorzitter van de EG-ministerraad heeft overhandigd.

In het gesprek met minister Van den Broek beklemtoonde ambassadeur Derjabin dat de Sovjet-Unie de banden met de EG en met de NAVO wil aanhalen. Hij gaf aan dat de Sovjet-Unie het Parijse Manifest en het Slotakkoord van Helsinki, waarin garanties voor het nakomen van mensenrechten en democratische instituties zijn opgenomen, zal nakomen. Reizend ambassadeur Derjabin is op uitnodiging van de directeur Atlantische veiligheid van het ministerie van buitenlandse zaken in Nederland.

De ambassadeur zei dat de Sovjet-regering een oproep heeft gedaan aan alle burgers om politieke extremisten geen kans te geven en aan het werk te gaan. Maatregelen die in het buitenland zijn afgekondigd en het herstel van de Sovjet-economie bemoeilijken zouden snel moeten worden ingetrokken, aldus Derjabin. Hij voorzag dat zijn land een moeilijke winter in zal gaan met een tekort aan voedsel en medicamenten.

De Sovjet-gezant prees de samenwerking van de verenigde Staten en EG en de eensgezinde stellingname ten opzichte van de coup. Naast een discussie over de gebeurtenissen van de laatste dagen in zijn eigen land heeft Derjabin ook nog de situatie in Joegoslavië en de toestand in het Midden-Oosten aan de orde gesteld. Ook werd gesproken over een vredesconferentie over het Midden-Oosten die midden oktober zou moeten beginnen. Over die discussie werden na het gesprek geen nadere mededelingen gedaan.