Produktie staal daalt mondiaal

De wereldstaalproduktie is in de eerste zeven maanden van dit jaar met 4,1 procent gedaald, vergeleken met de zelfde periode in 1990.

In juli verminderde de produktie met 3,8 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Internationaal ijzer- en staalinstituut in Brussel, dat de produktie van 41 landen bijhoudt die samen 95 procent van de totale staalproduktie in de wereld voor hun rekening nemen. Van de grootste staalproducenten leverden de Verenigde Staten de eerste zeven maanden van 1991 13 procent minder staal af en in de Sovjet-Unie en de rest van Oost-Europa werd 12,2 procent minder staal geproduceerd. De Europese Gemeenschap bracht 4,3 procent minder staal op de markt, terwijl Japan, China, Zuid-Korea, Brazilië en India meer produceerden. Een dramatische vermindering trad op bij de kleinere staalproducenten in Midden- en Oost-Europa: Joegoslavië -37 procent, Hongarije -27 procent en Polen -15 procent. Nederland leverde 9 procent minder staal af dan in de eerste zeven maanden van vorig jaar.