Premier Lubbers verheugd, gelast top van EG af

DEN HAAG, 22 AUG. De Nederlandse regering is "buitengewoon verheugd' dat de coup in Moskou is mislukt. Premier Lubbers verklaarde gisteravond dat hij aanvankelijk pessimistisch was gestemd over de afloop.

Na overleg met de tien regeringsleiders en het Franse staatshoofd heeft Lubbers de EG-topconferentie over de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, die morgenmiddag zou worden gehouden in Den Haag, afgelast.

De eensgezindheid die de Verenigde Staten en de twaalf landen van de EG hebben getoond heeft, volgens Lubbers, op een bescheiden wijze bijgedragen aan het herstel van de democratie in de Sovjet-Unie.

Gisteravond werd besloten een overleg van de commissie buitenland van de Tweede Kamer met minister Van den Broek uit te stellen in verband met de gunstige ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. PvdA, CDA en VVD toonden zich buitengewoon verheugd over de snelle afloop van de staatsgreep.

“Voor het eerst is een staatsgreep in de Sovjet-Unie mislukt. Dat geeft aan hoeveel er in het land is veranderd”, aldus het VVD-Kamerlid Weisglas.

De Hoop Scheffer (CDA) drong er bij de twaalf lidstaten van de EG op aan de Sovjet-Unie te stimuleren het verdere democratiseringsproces te versnellen. Eerder had hij een beroep op de EG gedaan om de andere landen in Oost en Centraal Europa meer zekerheid te geven zowel op economisch terrein als op het gebied van veiligheid. “Het Westen kan hun verzoeken niet negeren.”

PvdA-fractievoorzitter Wöltgens prees de overwinning van de democratische krachten in de Sovjet-Unie. Volgende week komt de Kamer van het zomerreces terug en dan zal een debat worden gehouden met minister Van den Broek over de recente ontwikkelingen in de Sovjet-Unie en de opstelling van de EG. De voorzitter van de Europese Commissie, Delors, heeft er op aan gedrongen dat de Twaalf hun markten meer openstellen voor landbouwprodukten en textiel uit Oost en Centraal-Europa.