Omroepbestel

In NRC Handelsblad van 17 augustus schreef J. Verhoeve, oud directeur-generaal, belast met de media, van het ministerie van WVC een artikel onder de titel "Onderhuidse Haagsche afkeer van omroepbestel'. Een kanttekening ter aanvulling.

Niet alleen in dit artikel maar in het algemeen wordt gesproken over twee omroepsystemen, een publiek en een commercieel. Het lijkt mij beter taalgebruik om "Publiek bestel' te vervangen door "Politiek bestel'.

Immers - ik lijk wel een leerling van Heldring - Van Dale omschrijft het woord "publiek' als: "openbaar' in tegenstelling tot "geheim', "privaat', "particulier', “van de overheid uitgaande of tot haar taak, dienst enzovoorts behorende”.

Kort gezegd: alleen een omroepbestel van de overheid zelf zou men een publiek omroepbestel kunnen noemen. Nu sprake is van privaatrechtelijke rechtspersonen van wereldbeschouwelijke aard, to put it mildly, is geen sprake van een publiek omroepbestel in de zin van de Nederlandse taal. Voor de verdere discussie en wetgeving van dit bestel lijkt in ieder geval duidelijk taalgebruik mogelijk en nuttig.