Mubarak: sancties tegen Irak opheffen

KAIRO, 22 AUG. De Egyptische president Hosni Mubarak is een voorstander van verlichting van de economische sancties tegen Irak, die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werden ingesteld na de Iraakse invasie van Koeweit, vorig jaar augustus. Mubarak liet gisteren weten mee te leven met het Iraakse volk, maar het opheffen van de sancties betekent niet dat een dialoog met de Iraakse president Saddam Hussein moet worden hervat, zo meent de Egyptische leider.

“We voelen een sterke sympathie voor het Iraakse volk in hun huidige lijden dat het gevolg is van de misrekeningen van hun leiders. Daarom zijn wij voorstanders van het verlichten van de economische sancties”. Over Saddam velde Mubarak andermaal een hard oordeel: “Hoe kan ik met iemand praten die me in de rug heeft gestoken. Hij had me toegezegd Koeweit niet te zullen binnenvallen, maar hij deed het wel”. Mubarak doelde op gesprekken die hij in juli 1990 had met Saddam Hussein, die daarbij de verzekering gaf Koeweit ongemoeid te zullen laten.

De Egyptische president zei, eveneens in het belang van het Iraakse volk, ook een tegenstander te zijn van eventuele nieuwe luchtaanvallen op Irak, wanneer zou blijken dat het land bezig is met het ontwikkelen van kernwapens. De opvattingen van Mubarak zijn vorige maand al kenbaar gemaakt aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken tijdens diens rondreis door het Midden-Oosten. (AP)