Kampervaringen

Verschillende briefschrijvers in de editie van 21 augustus vermelden dat het kamp waarin ik "als kind' geïnterneerd was "zo mild' zou zijn geweest.

Nu is dit kamp door mijn mede-geinterneerde Willem Brandt meermalen beschreven als "het Bergen Belsen van Azie'. Ik heb zulke vergelijkingen met Duitse kampen toen aan de hand van cijfers ongepast genoemd. Maar dat betekent niet dat het in vergelijking met andere Indische kampen "mild' kan worden genoemd; de sterfte was er hoger dan in bijvoorbeeld Tjideng, het kamp waarover Jeroen Brouwers zulke bloedstollende verhalen heeft geschreven. Jeroen Brouwers, wiens relaas bij de Indische gemeenschap geen enkel protest heeft opgeroepen, was vijf jaar oud; ik was zestien.