Huizinga

In het eerste deel van zijn artikel over nationalisme (NRC Handelsblad, 6 augustus) schrijft Henri Beunders dat "Geschonden wereld' van J. Huizinga "na de catastrofe' werd geschreven. Dit was echter in 1943.

De grote cultuurhistoricus heeft het einde van de catastrofe niet mogen meemaken; hij stierf 1 februari 1945. Ernstiger is de foute weergave door Beunders van de ideeën van Ernst Gellner. De Britse politicoloog beschouwt naties juist niet als “een natuurlijke, van God gegeven manier om de mensen te classificeren, als een inherente maar lang uitgestelde politieke eindbestemming, een mythe”.

Gellner schreef in Nations and nationalism: “Nations als a natural, God-given way of classifying men, as a inherent though long-delayend political destiny, are a myth; ...” En even verderop: “But we must not accept the myth.” (p. 48-49)