Bundesbank ziet geen reden voor hogere rente

ROTTERDAM, 22 AUG. De Bundesbank heeft geen enkele reden om opnieuw de rente aan te passen. Dat zegt H. Schlesinger, voorzitter van de Duitse centrale bank in een artikel dat vandaag is verschenen in de Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Vorige week verhoogde de centrale bank van Duitsland het discontotarief met een vol punt tot 7,5 procent, en liet zij de Lombardrente - het belangrijkste geldmarkttarief - met 0,25 procentpunt stijgen tot 9,25 procent. De renteverhoging was bedoeld om de groeiende inflatie (nu 4,5 procent) te remmen. In de financiële markten was een grotere stijging verwacht.

Volgens Schlesinger heeft de Bundesbank “alles gedaan wat ze onder de huidige omdtandigheden moest doen”. Hij noemde het op stabiliteit gerichte monetaire beleid van zijn bank “belangrijker dan ooit tevoren”.

Volgens de Westdeutsche Allgemeine Zeitung meent Schlesinger dat de Duitse economie sterk blijft. Hij wijst daarbij op het bruto natonaal produkt, dat in de eerste helft van dit jaar reeel groeide met 4,5 procent. De ontwikkeling van de prijzen blijft de topman van de centrale bank overigens wel zorgen baren.

Schlesinger zei tevreden te zijn met de “ingehouden” reactie van de obligatiemarkt op de gebeurtenissen in de Sovjet-Unie en op de jongste renteverhoging. De Duitse regering tracht het meeste geld dat nodig is voor de opbouw van de voormalige DDR te verkijgen door de uitgifte van staatsobligaties. Een ineenstorting van de koersen op de obligatiemarkt zou de Duitse overheid in grote problemen hebben gebracht, omdat buitenlandse beleggers hun heil dan elders zouden hebben gezocht. De reactie op de Duitse financiële markten op de coup in de Sovjet-Unie was overigens heftiger dan op veel andere beurzen.