Voormalig Shell-bestuurder stelt orde op zaken bij HCS

ROTTERDAM, 21 AUGUSTUS. Automatiserings- en distributiebedrijf HCS Technology heeft een nieuwe bestuurder gevonden die orde op zaken moet stellen. Er heeft overleg plaatsgevonden met ir.J.M.H. van Engelshoven, die wegens het bereiken van de leeftijd van 60 jaar eind juni is opgestapt als lid van de groepsdirectie van Koninklijke Shell.

Hij wordt volgens goedingelichte bron op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering voorgedragen als tijdelijk gedelegeerd commissaris en wordt daarna voorzitter van de raad van commissarissen.

Van Engelshoven toonde zich verrast over het bekend worden van zijn kandidatuur. “Het lijkt mij van eminent belang dat een bedrijf als HCS waar een paar duizend mensen werken zo snel mogelijk gezond wordt, maar of ik daaraan kan bijdragen? Daarover moeten de aandeelhouders maar beslissen”.

HCS maakte begin deze maand bekend dat de verliezen over het eerste halfjaar zijn opgelopen tot veertig miljoen gulden. Verkoop van een meerderheidsbelang in dochteronderneming Infotec aan financier drs.J.J.Kuijten mislukte op het laatste moment en alleen door een door banken en drie grootaandeelhouders gegarandeerde emissie is HCS aan surséance van betaling ontkomen.

Op de onlangs gehouden aandeelhoudersvergadering zei de huidige president van HCS, E.P. van den Boogaard, dat hij vanwege de slechte gang van zaken meermalen zijn eigen positie aan de orde gesteld, maar heeft de raad van commissarissen aangedrongen op zijn aanblijven.

Op de vergadering werd een voorstel van een aandeelhouder voor een nieuwe topman met luid applaus door de mede-aandeelhouders begroet. Van den Boogaard zou zich dan kunnen richten op zijn specialiteit, commerciële zaken. Het bestuur wilde daar toen niet op ingaan.

Van Engelshoven zal slechts tijdelijk de rol van gedelegeerd commissaris bij HCS vervullen. Van Engelshoven: “Ik ben in z'n algemeenheid helemaal geen voorstander van een gedelegeerd commissaris. Als een bedrijf goed is georganiseerd, is dat niet nodig.”

Van Engelshoven heeft president Van den Boogaard meermalen ontmoet. Zij hebben behalve hun voornaam Huub hun zuidelijke tongval gemeen. Van Engelshoven is afkomstig uit Heerlen. Hij baarde in de groepsraad van de Koninklijke onder meer opzien door zijn vrolijke kledij met vlinderdas en zijn auto: een kleine Renault 5. Van Engelshoven is behalve bij de Koninklijke commissaris bij vijf bedrijven.

HCS bevestigt dat de raad van commissarissen zal worden uitgebreid maar wil niet reageren op de kandidatuur.