Van onze verslaggever. Het onderzoek naar de ...

Van onze verslaggever. Het onderzoek naar de bestrijding van solidariteit met de zwakkeren (socialisme) bij politici met gebruikmaking van biotechnologische technieken, mag doorgaan.

Dat schrijft de minister van Manipulatie, Jhr. van Dutman tot Bukman, in een tussenrapportage aan de Tweede Kamer. Uit de mededeling blijkt dat reeds meerdere linkse ministers uit dit onderzoeksproject lichaamsvreemd CDA produceren.

Het doel van het onderzoek, dat wordt verricht door het Hoogeveense bedrijf Genetisch Appèl, is het inbouwen van overerfelijke weerstand bij PvdA-bewindslieden tegen sociale aanvechtingen. Dat gebeurt door de inplanting, kort na de opname in het kabinet, van een gen in de hersenen of het zitvlees van de minister - of indien gelijktijdig voorhanden, wat zelden voorkomt, in allebei. Het gaat daarbij om een gen dat codeert voor de produktie van de natuurlijke afweerstoffen aalmoezofobine en strychnosubsidyne in de geefklieren.

In het kader van de Europese eenwording, die het gevaar in zich bergt van een toevloed van zwakkeren uit landen met doorgaans geheel gezonde, want alleen zichzelf verrijkende ministersploegen, dient de hoogste prioriteit te worden gegeven aan de gelijkschakeling van de regeringen van de afzonderlijke lidstaten, tot er één supranationaal niveau van sterkte is bereikt, aldus Jhr. van Dutman tot Bukman.

Diverse pogingen tot genetische proefnemingen, ondernomen door het Instituut voor Stemveekundig Onderzoek, om éérst de gulzigheidsklieren van de Nederlandse zwakkere buiten werking te stellen zijn afgestuit op het weinig coöperatieve gedrag van de proefdieren. Ook uit de weke onderflank van Europa wordt gemeld dat dergelijke pogingen tot niets hebben geleid.

De enige mogelijkheid derhalve om van ons schadelijke imago van Sociaal Paradijs af te komen, blijft het ingrijpen aan ministerszijde: de sterken die de dienst uitmaken mogen niet voor elkaar onderdoen in het afstoten van de zwakke. De aanpassing van het eerste ministeriële proefdier, tevens het socialistische trekpaard, meteen na het aantreden van het kabinet, trok nogal wat aandacht. Inmiddels zijn alle bewindslieden van links voorzien van gemanipuleerde inplantingen.

Een verheugend en als positief te waarderen punt daarbij is, zo meldt het Ministerie van Manipulatie, dat de bewuste ministers één voor één uiterst bereidwillig waren aan de proefnemingen deel te nemen. De behandelden, variërend van bedaard tot wild links, die nu het gezochte CDA blijken te bevatten, vertoonden volgens Manipulatie aan het begin van de proefnemingen ook geen verdere afwijkingen. Op de ontsteking van hun geefklieren na, bezaten ze een normale drang naar limousines, cocktails, het rekken van de ijdele nek in de richting van elke tv-camera en een geheel verzorgde oude dag als commissaris van de koningin.

Het experiment betrof slechts het "bijstrijken' van een laatste hardnekkige verzwering in celstructuren die voor de rest geheel aan het CDA-patroon beantwoordden.

Overigens kan men pas, als de kabinetstermijn van deze ministers verstreken zal zijn en ze aan hun herverkiezing werken, met zekerheid vaststellen of hun extra afweerstoffen tegen de zwakkeren effect hebben.

Uit alles valt voorlopig op te maken, aldus Jhr. van Dutman tot Bukman in zijn tussenrapport, dat met name wat de binnenlandse machtsverhoudingen betreft het succes van dit experiment niet zal uitblijven. Het zwakkeren-stemvee zal zich instinctief afwenden van ministers met behandelde geefklieren. En mochten PvdA-machthebbers, tijdens hun verkiezingstoernee, zich er achteraf over beklagen dat ze ook maar gemanipuleerde zwakkeren zijn, dan hoeven ze op de stem van de sterkeren niet te rekenen. Zwakkeren, zo vat het tussenrapport samen, houden alleen van "natuurlijke' sterkeren, terwijl sterkeren of zij die sterk willen lijken zelfs niet van de schijn van zwakheid houden. Door dit dilemma zal de amfibie die PvdA heet als vanzelf een genetische dood sterven.

Elke reden tot opschudding over deze biotechnologische manipulatie van het uitkering-abces bij socialistische politici is derhalve uit den boze.

Overigens voegt de hoogwelgeboren minister er, ter geruststelling van zijn partijgenoten, aan toe dat er bij dit experiment slechts synthetische "CDA-identieke' genen zijn gebruikt.