Utrechtse werfkelders belemmeren distributie goederen in binnenstad

UTRECHT, 21 AUG. De bevoorrading van winkels en bedrijven in de Utrechtse binnenstad moet anders worden georganiseerd teneinde verdere schade aan de werfkelders langs de grachten te voorkomen.

De bestaande vervoersbedrijven moeten hiertoe meer samenwerken. Een nieuw distributiecentrum in een apart gebouw, zoals dat bij wijze van experiment in Maastricht wordt ontwikkeld, biedt geen oplossing voor de Utrechtse situatie.

Deze conclusies staan in een rapport van de rijksuniversiteit Utrecht waar in opdracht van de Kamer van Koophandel onderzoek is gedaan naar het goederenvervoer in de binnenstad. De stadsdistributie is in Utrecht een acuut probleem geworden wegens de slechte staat van de werfkelders, die het gevolg is van zwaar vrachtverkeer. Achterstallig onderhoud door de gemeente heeft dat probleem nog eens vergroot. Pas volgend jaar begint een renovatieplan voor de kelders. Onlangs werd bovendien bekend dat een aantal van de ruim 30 oude bruggen in de binnenstad er slecht aan toe is.

Inmiddels werken Van Gend en Loos en het Vervoercentrum Utrecht aan een nieuw distributiesysteem voor de binnenstad. Bundeling van de goederenstroom moet gerichter en dus lichter transport mogelijk maken. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat toch nog meer dan de helft van de goederenstroom een eigen transport vereist; dat betreft goederen die "vies, vers of vervelend' zijn, zoals afval, vis, bloemen en gevoelige geneesmiddelen'.

Volgens de secretaris van de Kamer van Koophandel, dr. A.C. van Wickeren, moet voorkomen worden dat het nieuwe vervoerssysteem een monopoliepositie krijgt. Daarnaast zal de gemeente in de toekomst een streng beleid moeten voeren jegens vervoerders die niet aan de eisen voldoen.

Sinds 1970 geldt voor het kwetsbare werfgebied al een maximum-wieldruk van 1 ton, maar daar is 20 jaar nauwelijks de hand aan gehouden. Sinds begin dit jaar is er verscherpt toezicht en kan alleen een speciaal Scheidsgerecht Werfkelders ontheffing verlenen.