Sovjet-bank: plicht nakomen

MOSKOU, 21 AUG. De Sovjet-bank voor buitenlandse handel (Vnesjekonombank) komt al haar verplichtingen stipt na ondanks de politieke crisis in de Sovjetunie. Omgekeerd houden echter niet alle westerse instellingen zich aan de afspraken met Vnesjekonombank, zo heeft de Sovjet-bank laten weten in een gisteren uitgegeven verklaring.

Volgens de verklaring hebben sommige financiële instellingen in het Westen zonder waarschuwing de deviezenovereenkomsten met Vnesjekonombank verbroken. Zij weigeren afgesproken betalingen te doen op rekeningen van de bank in Europese financiële centra. “Dit veroorzaakt problemen voor de belangrijkste correspondent-banken van Vnesjekonombank bij het opnemen van geld. De verantwoordelijkheid voor het schenden van de contracten en de gevolgen daarvan ligt volledig bij de genoemde instellingen”, aldus de verklaring.