Onzekerheid over datum verkiezing in Suriname

PARAMARIBO, 21 AUG. Parlement en regering van Suriname kunnen het niet eens worden over de Verenigde Volksvergadering, een speciale bijeenkomst die na twee onbesliste stemrondes in het parlement een nieuwe president voor het land moet kiezen.

Terwijl tal van procedurele vragen rondom de volksvergadering nog steeds niet zijn opgelost, staat nu ook de datum van de bijeenkomst ter discussie. Parlementsvoorzitter Lachmon had maandag verklaard de volksvergadering op 3 september bijeen te zullen roepen. De nieuwe president zou dan op 16 september kunnen worden beëdigd.

Minister Breeveld (binnenlandse zaken) waarschuwde gisteren echter dat die data onhaalbaar zijn, omdat er problemen zijn gerezen bij de beëdiging van leden van de districtsraad en de ressortsraden in het district Brokopondo. Deze raden maken met het parlement deel uit van de volksvergadering.

Door de ontoegankelijkheid van het gebied hebben nog niet alle gekozen raadsleden in Brokopondo de benodigde formulieren ontvangen om in te stemmen met hun verkiezing. De gekozenen hebben daar tot 29 augustus de tijd voor.

Breeveld vindt het onwenselijk dat de volksvergadering wordt belegd voordat alle raadsleden zijn beëdigd. Als dat wel gebeurt, vreest hij dat de geldigheid van de presidentsverkiezing zal worden aangevochten.

Lachmon stelt daar tegenover dat de volksvergadering formeel bestaat uit drie politieke organen - het parlement, de districtsraden en de ressortraden - en dat het voor het bijeenroepen van de vergadering niet noodzakelijk is dat ook alle individuele leden van die organen officieel toegelaten zijn.

De parlementsvoorzitter wijst erop dat ook in het parlement twee stemrondes werden gehouden terwijl toen nog niet alle leden waren beëdigd. Dat leidde er overigens wel toe dat de aan het leger gelieerde NDP de "ongrondwettige' verkiezing boycotte.