Jeltsin stuurt een gezant naar Navo

WARSCHAU-DEN HAAG, 21 AUG. De minister van buitenlandse zaken uit de regering van de Russisische president Boris Jeltsin, Andrei Kozirev, was vanmiddag onderweg naar Brussel om de ministers van buitenlandse zaken van de NAVO-landen te ontmoeten. De NAVO-ministers hielden vanmiddag een spoedvergadering over de situatie in de Sovjet-Unie.

De Duitse minister van buitenlandse zaken Genscher zou zijn collega's daar voorstellen in verband met de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie het zogenoemde crisismechanisme van de CVSE in werking te stellen. Bij de CVSE is behalve de Europese landen, de VS en Canada ook de Sovjet-Unie aangesloten.

De Europese Gemeenschap heeft gisteren besloten haar technische hulp aan de Sovjet-Unie op te schorten. De twaalf lidstaten zijn “uitgenodigd” met hun bilaterale hulpprogramma's hetzelfde te doen. De EG-ministers van buitenlandse zaken zeiden gisteren in Den Haag ook dat zij de banden met de landen in Oost-Europa nauwer willen aanhalen. Vrijdagmiddag komen de regeringsleiders van de EG eveneens in Den Haag bijeen voor een extra Europese top.

De onderministers van buitenlandse zaken van Polen, Hongarije en Tjechoslowakije zullen vanmiddag vergezeld van militaire experts in Warschau bijeen komen om de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie te bespreken. De vergadering zou met name gaan over de opvang van eventuele vluchtelingen uit de Sovjet-Unie.

Ruim tienduizend inwoners van Berlijn hebben gisteravond deelgenomen aan een demonstratie tegen de machtsovername in de Sovjet-Unie. (Reuter, AP, AFP)