Halfjaarwinst Norit scherp gedaald

Als gevolg van afzetvermindering en krimpende marges is de nettowinst van Norit (actieve koolstof) over de eerste helft van het jaar gedaald, van 14,2 miljoen gulden in 1990 tot 8,2 miljoen gulden in 1991.

De geconsolideerde omzet steeg van 118,2 miljoen gulden tot 120,3 miljoen gulden. Gegeven de onzekerheden op de markt wil de onderneming thans geen uitspraak doen over het winstniveau voor geheel 1991. In het jaarverslag over 1990 maakte de directie in februari dit jaar nog bekend dat voor het lopende boekjaar rekening moet worden gehouden met een “duidelijk lager resultaat”. In 1990 was de nettowinst al gedaald met ruim 11 procent tot 26,3 miljoen gulden. Toen had de onderneming te kampen met tegenvallers op valutagebied en lagere verkopen.