Halfjaarwinst Alanheri hoger

Alanheri (internationale produktenhandel) heeft in het eerste halfjaar van 1991 een nettoresultaat geboekt van 1,2 miljoen gulden tegen 0,1 miljoen gulden in de eerste helft van 1990.

De omzet steeg van 109 miljoen gulden naar 143 miljoen gulden. De autonome omzetgroei bedroeg 15 procent. In de verslagperiode zijn 43.400 nieuwe aandelen van nominaal 10 gulden uitgegeven tegen de koers van 30 gulden. Na afboeking van goodwill en uitgifte van nieuwe aandelen bedraagt het eigen vermogen nu 15,9 miljoen gulden.