Gorbatsjov en de rente

AMSTERDAM, 21 AUG. De verhoging van de Duitse officiële rentetarieven heeft aan het einde van de vorige week geleid tot een ontspanning op de Duitse geld- en kapitaalmarkt.

De geloofwaardigheid van de Bundesbank werd er eens te meer door bevestigd. Overigens was de verhoging van het belangrijke Lombardtarief zo gering (0,25 procentpunt), dat later in het jaar alsnog een verdere verhoging zou kunnen plaatsvinden, mochten de loononderhandelingen daartoe aanleiding geven. De Duitse rentemaatregel en de Nederlandse reactie daarop - een verhoging van de officiële tarieven met 0,25 procent - stemden ook de guldensmarkten positief.

Jongstleden donderdag daalde het rendement op staatspapier met een looptijd van 10 jaar met ongeveer 5 basispunten tot een niveau van 8,78 procent.

De relatieve rust op de Nederlandse kapitaalmarkt werd abrupt onderbroken door de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. De onzekerheid vertaalde zich in koersdalingen op zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. Het rendement op 10 jaarspapier sloot afgelopen maandag op 8,93 procent. De dollar, een vluchtvaluta in tijden van onzekerheid, boekte een forse koerswinst. Voor een aantal centrale banken, waaronder de Bundesbank, was dit aanleiding om te interveniëren op de valutamarkten.

Ondanks het negatieve sentiment op de Nederlandse kapitaalmarkt, slaagde de Nederlandse Staat er maandag in om 1,1 miljard gulden binnen te halen op haar jongste 8¾ procent-toonbanklening. Men kon zelfs aan een vaste (effectieve) prijs van 8,91 procent vasthouden. Daar komt bij dat gisteren nog eens voor een bedrag van 1,4 miljard gulden "over de toonbank' werd verkocht.

Gisteren vertoonden de aandelen- en de obligatiekoersen weer een licht herstel en daalde de dollarkoers weer enigszins. De indruk bestaat dat beleggers afwachten.

Een vlucht vanuit de Europese obligatiemarkten naar de Amerikaanse markt bleek (nog) niet op grote schaal plaats te vinden. Positief is dat de centrale banken - wijs geworden door de ervaringen tijdens de beurskrach van 1987 - hebben aangegeven de markten van voldoende liquiditeiten te zullen voorzien.

De koersstijging van de dollar op maandag uit zich in de weekstaat (post "waarderingsverschillen') in een forse boekwinst op valuta-tegoeden. Voorts blijkt dat in de verslagweek een verruiming is opgetreden door uitkeringen ten laste van de schatkist (3,9 miljard gulden).

De Nederlandsche Bank heeft echter door middel van de kasreserve (9,1 miljard gulden) de geldmarkt weer afgeroomd.

De jongste speciale belening (5,3 miljard gulden) kon hierdoor niet verhinderen dat de gezamenlijke banken nog altijd 1 procentpunt ontsparen op het contingent.

Bron: NMB Postbank Groep