Geen verhuizing naar Ierland; Tulip blijft met nieuwe fabriek in Nederland

DEN BOSCH, 21 AUG. Tulip Computers, Nederlands enige computerfabrikant, kiest voor de uitbreiding van zijn produktie Nederland en niet Ierland. Tulip vestigt de nieuwe fabriek in Den Bosch. Dat heeft de onderneming vandaag bekend gemaakt.

De nieuwe fabriek moet uiterlijk eind 1992 operationeel zijn en zal aan ongeveer 200 mensen werk bieden. Met de bouw is een investering gemoeid van 25 miljoen gulden. De fabriek moet op topcapciteit 300.000 eenheden per jaar kunnen vervaardigen. Nu maakt Tulip in Den Bosch met 180 mensen 100.000 micro-computers per jaar.

Tulip liet in april weten de nieuwe fabriek misschien in Cork in Ierland te zullen bouwen. Het tarief van 10 procent voor vennootschapsbelasting versus de 35 procent hier, zou de onderneming 8 miljoen gulden per jaar schelen.

Vrijwel alle concurrenten van Tulip hebben hun produktiefaciliteiten al naar Ierland en Schotland overgeheveld, met het oog op belasting- en subsidievoordelen, zo liet directeur R.J. Romein van Tulip weten toen hij in april bekendmaakte dat in principe alle zaken rond waren voor de vestiging van twee produktielijnen in het Ierse Cork.

Met deze argumenten in handen heeft Tulip nu vier maanden overleg gepleegd met het ministerie van economische zaken. Tulip wil niets zeggen over de uitkomsten van de gesprekken. Een woordvoerder van dit departement wilde daar ook niet op ingaan en zei alleen dat de reguliere subsidie-instrumenten van toepassing zijn geweest.

Direkteur F. Hetzenauer van Tulip zei in april dat, als verschillende overheden concurreren met fiscale stimulansen, de ondernemer moet gaan naar waar zijn rendement het hoogst is. Dat is nodig om de concurrentieslag vol te houden. Hij wees erop dat Amerikaanse en Japanse producenten voor hun Europese produktie ook kiezen voor de goedkoopste plaats. Dat lagere belastingafdrahten deze concurrenten meer financiële ruimte bieden voor marketing en investeringen.

Hij wees er tevens op dat Tulip niet als bijvoorbeeld Fokker of Daf speciale steun van de overheid ontvangt. Dat ook grote overheidsopdrachten niet automatisch naar Tulip gaan. “Twee jaar geleden bestelde het ministerie van Onderwijs 24.000 computers, de grootste opdracht ooit door de overheid verstrekt. Die ging naar Philips, terwijl iedereen weet dat die machines in Canada worden gemaakt.”