"Geen redding voor BCCI in Amsterdam'

AMSTERDAM, 21 AUG. Liquidatie van het Amsterdamse filiaal van de Bank of Credit and Commerce International (BCCI) is waarschijnlijk onontkoombaar. De kans op een reddingsoperatie voor de vestiging is uitermate gering. Dat zegt mevrouw mr. S.R. Reuling, een van de twee bewindvoerders van BCCI Amsterdam.

“Wij vinden dat de situatie dermate slecht is, dat liquidatie van de Amsterdamse vestiging onvermijdelijk lijkt. Het gaat bij de BCCI-affaire om waarschijnlijk het grootste echec dat zich ooit in de bankwereld heeft voorgedaan. En Amsterdam is een filiaal van BCCI, het is dus onlosmakelijk verbonden met de rest van die bank”, aldus mr. Reuling.

De bewindvoerders van BCCI Amsterdam hebben de grootaandeelhouder van BCCI, de sjeik van Abu Dhabi, een voorstel gedaan om geld ter beschikking te stellen voor onder andere de betaling van het personeel. Daarop is volgens mr. Reuling geen positief antwoord gekomen.

De bewindvoerders hebben, ten einde de kosten voor de boedel te verlagen, circa 10 personeelsleden in Amsterdam voor wie geen werk meer is voor ontslag voorgedragen. Gisteren probeerden de betrokken medewerkers via de Amsterdamse rechtbank dat ontslag op te schorten zolang er nog onduidelijkheid bestaat over de verdere afwikkeling van BCCI. De rechtbank doet vrijdag uitspraak in die zaak.

Bewindvoerder Reuling wijst erop dat kostenbeperking nu de enige optie is in het belang van de schuldeisers. “Inkomsten zijn er niet meer, alle zaken van BCCI Amsterdam liggen stil, maar de kosten gaan door."

De bewindvoerders worden in hun maatregelen gesteund door de rechter-commissaris en de Nederlandsche Bank. Voor liquidatie - “waar wij op dit moment nog niet aan toe zijn”, aldus mr. Reuling - is toestemming van de rechtbank nodig. Liquidatie hoeft overigens geen faillissement te betekenen. De bewindvoerder: “Er kan ook sprake zijn van een solvente liquidatie, een afwikkeling dus waarbij de vorderingen van crediteuren worden voldaan.”

Op BCCI Amsterdam is sedert 5 juli de zogenoemde noodregeling van kracht, een soort surséance van betaling op grond van de Wet toezicht kredietwezen, dus speciaal bedoeld voor banken.

Hoe groot de totale schuld van BCCI Amsterdam is, kan mr. Reuling nog niet zeggen. De houders van deposito's, die krachtens de garantieregeling van de gezamenlijke banken maximaal 40.000 gulden ontvangen, hebben ook nog niet al hun claims ingediend. Die garantieregeling loopt trouwens via de de Nederlandsche Bank, de bewindvoerder moeten de claims slechts fiatteren.