EG zet overleg energieplan met Moskou voort

DEN HAAG, 21 AUG. Het voorbereidend overleg op ambtelijk niveau over de vorming van een Europese Energiegemeenschap, waarin de Sovjet-Unie de belangrijkste partner is, wordt ondanks de crisis in dat land gewoon voortgezet.

Dit zei de voorzitter van de Europese Commissie, Jaques Delors, gisteren tijdens de bijeenkomst van de Europese ministers van buitenlandse zaken in Den Haag.

Volgens Delors zou de Sovjet-Unie zelf de meeste schade lijden als Moskou uiteindelijk zou besluiten het Handvest voor de energiegemeenschap (plan-Lubbers) niet te tekenen. De regering van de afgezette president Gorbatsjov heeft steeds groot enthousiasme getoond over het ontwerp-Handvest van de Europese Commissie. Dit Handvest behelst een politieke overeenkomst met regels die Westerse oliemaatschappijen de kans biedt in de Sovjet-Unie olie en gasbronnen te exploiteren.

Voor de Sovjet-Unie is Westerse hulp bij de modernisering van de olie-industrie, die kampt met verouderde installaties en achterstallig onderhoud, van groot belang. Het land zit te springen om verhoging van de export om meer deviezen binnen te krijgen. Het plan-Lubbers beoogt in ruil voor de Westerse hulp langdurige exportcontracten voor olie, kolen en aardgas van de Sovjet-Unie te krijgen. Vorige maand zegde de Sovjet-ambassadeur bij de EG, Lev Voronine, tijdens de eerste voorbereidende conferentie over de Energiegemeenschap in Brussel alle medewerking van zijn regering toe.

Vanochtend zei dr. Charles Rutten, voorzitter van het secretariaat voor de totstandkoming van het Energie Handvest ons dat het nu nog te vroeg is om te bepalen of de nieuwe Gemeenschap er kan komen. “We gaan nu gewoon door met het voorbereidende werk op ambtelijk niveau, dat zich achter de schermen afspeelt, maar er kan natuurlijk een groot probleem ontstaan op het moment dat er politieke beslissingen moeten worden genomen en er in Moskou regeerders zitten met wie het Westen niet wil praten”, aldus Rutten. Op basis van de berichtgeving uit de Sovjet-Unie schat hij echter “de kans dat de junta in Moskou het haalt, niet erg groot”.

Het secretariaat van Rutten verzamelt nu de commentaren van alle 44 betrokken regeringen op het ontwerp-Handvest. Volgende maand wordt er verder gepraat over de uiteindelijke tekst, die in december op een grote conferentie in Den Haag zou worden ondertekend door alle deelnemende staten. Ook wordt momenteel onder leiding van de Britse ambtelijk vertegenwoordiger gewerkt aan een juridisch bindend document, gebaseerd op het Handvest. Dat document verbindt de deelnemende lidstaten tot een aantal activiteiten zoals aanpassing van de nationale wetgeving en deelneming van een speciale organisatie voor de Energiegemeenschap. In het document wordt ook het toezicht op de uitvoering en een geschillenregeling vastgelegd.