EG schort hulp aan Moskou op na spoedberaad

DEN HAAG, 21 AUG. De Europese Gemeenschap heeft haar kredieten voor voedselhulp en technische bijstand aan de Sovjet-Unie opgeschort. Het gaat om een bedrag van twee miljard gulden.

De lidstaten worden “uitgenodigd” met hun bilaterale hulpprogramma's hetzelfde te doen. Alleen de Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, heeft daarover gisteren duidelijke toezeggingen gedaan.

De Gemeenschap zal wel doorgaan met het verstrekken van humanitaire hulp, mits men weet waar deze terecht komt. Deze voorzichtige sancties staan in de verklaring over de situatie in de Sovjet-Unie die gistermiddag in Den Haag door de twaalf EG-ministers van buitenlandse zaken samen met de afgevaardigden van de Europese Commissie is opgesteld.

Tijdens een persconferentie verklaarde minister Van den Broek namens de lidstaten “dat zij de nieuwe Sovjet-machthebbers dringend aanbevelen zich te onthouden van elke vorm van intimidatie of geweld”. Verder dringen de Twaalf er op aan dat de nieuwe leiders zich houden aan de internationale afspraken en verdragen, met inbegrip van de verdragen die handelen over de terugtrekking van de troepen en wapenvermindering.

De twaalf ministers besloten nog geen besluit te nemen over het in werking stellen van het CVSE-crisismechanisme, noch over het gebruik van het mechanisme betreffende de schending van de mensenrechten. “Wel zal de Sovjet-Unie in het licht van deze mogelijkheden scherp in het oog gehouden worden”, aldus Van den Broek.

De EG veroordeelt niet alleen de “ongrondwettelijke daad” van het "Staatscomité voor de noodtoestand', zij eist ook herstel van de functies en rechten van Gorbatsjov.

De voorbereidingen voor het Europese energiehandvest, beter bekend als het plan-Lubbers, zullen voorlopig gewoon doorgaan. “Maar ik kan niet in de toekomst kijken wat dit betreft”, zei Commissievoorzitter Delors gisteren in Den Haag.