Deetman schrijft brief

DEN HAAG, 21 AUG. In een brief aan de voorzitters van drie Sovjet-staatsorganen heeft voorzitter Deetman van de Tweede Kamer opgeroepen de democratische parlementaire instituten in het land te laten functioneren en het respect voor de rechten van de mens in acht te nemen.

Deetman schrijft dat de twaalf parlementen van de EG en het Europees Parlement met groot enthousiasme meewerken om een Assemblée (CVSE) van de 35 landen van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa op te richten. Daarom is het essentieel, schrijft Deetman, dat de democratische instituten en het respect voor de rechten van de mens, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, in de Sovjet-Unie worden hersteld.

De brief van de de voorzitter van de Tweede Kamer is mede ondertekend door de voorzitter van de Eerste Kamer, H. Tjeenk Willink, en de voorzitters van de Bondsdag, Süsmuth, en de voorzitter van de Bondsraad, Vosscherau. Duitsland is op dit moment voorzitter van de CVSE, Nederland van de EG.