Attali wil financiele steun aan Sovjet-Unie opschorten

LONDEN, 21 AUG. De topman van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), de Fransman Jacques Attali, zal het bestuur van de bank vragen de activiteiten in de Sovjet-Unie op te schorten wegens de staatsgreep in dat land. Dit heeft Attali gisteren bekendgemaakt.

De EBRD, opgericht door 39 landen, de EG en de Europese Investeringsbank, begon in april haar activiteiten als ontwikkelingsbank voor Oost-Europa. De instelling moet de economische hervormingen in de Sovjet-Unie en de andere Oosteuropese landen ondersteunen. In de statuten is vastgelegd dat alleen landen in aanmerking komen die een democratisch politiek stelsel hebben en mensenrechten respecteren. De Sovjet-Unie heeft een aandeel van zes procent in het kapitaal en mag de komende drie jaar niet meer lenen dan het ingelegde bedrag (210 miljoen dollar). De andere landen in Oost-Europa kunnen hun inleg ver te boven gaan.

Atali noemde het afzetten van Gorbatsjov door conservatieve communisten een schandalige schending van mensenrechten en van de democratie. “Het doet alle stappen teniet die sinds het begin van de perestrojka zijn gedaan om Europa te verenigen en het is een bedreiging van de wereldvrede”, aldus Attali. Medewerkers van de EBRD die de economische en financiële situatie in de Sovjet-Unie onderzoeken zijn teruggeroepen naar het hoofdkantoor in Londen. (Reuter, ANP)