Akzo akkoord met banken over La Seda

ROTTERDAM, 21 AUG. Acht van de negen banken met vorderingen op de Spaanse vezelproducent La Seda zijn akkoord gegaan met voorstellen van Akzo om de financiering van deze onderneming los van Akzo veilig te stellen.

Volgens de woordvoerder van Akzo, die dit meldt, zal naar verwachting ook de laatste bank akkoord gaan. Akzo bezat 57,5 procent van de aandelen van La Seda, maar achtte zichzelf niet in staat de herstructureringen door te voeren die nodig waren nu La Seda niet langer beschermd wordt door tariefmuren doordat Spanje lid is geworden van de EG.

Eind vorige maand verkocht Akzo de aandelen voor het symbolische bedrag van één peseta aan een groep, die nagenoeg de rest van de stukken bezat, vertegenwoordigd door Don Jacinto Solér Pádro. Eerder bleken noch Spaanse textielondernemingen noch de banken bereid Akzo uit te kopen. Akzo heeft, om het losgelaten La Seda een soort bruidschat mee te geven, de banken onder druk gezet. Akzo toonde zich bereid 57,5 procent van de niet door haar gegarandeerde bankschulden van La Seda te betalen, mits de banken La Seda verder financieren.

Nadat de banken eerst terugbetaling van de volle 100 procent eisten zijn ze nu overstag gegaan. Akzo zal de betreffende 3,7 miljard peseta (66 miljoen gulden) aan Le Seda ter beschikking stellen als achtergestelde lening. Dat geeft de onderneming volgens Akzo een voldoende financiële basis. Het management van La Seda moet nu met de banken verder praten over de herstrukturering van de onderneming, die een van de grootste werkgevers in Barcelona is. De banken hebben Akzo tevens moeten beloven af te zien van verdere klachten en bestaande in te trekken.