Adviseurs Bush: junta is geen lang leven beschoren

WASHINGTON, 21 AUG. Minder dan 48 uur na de staatsgreep tegen Michail Gorbatsjov hebben hoge adviseurs van de Amerikaanse president Bush gisteren als hun mening te kennen gegeven dat de nieuwe junta waarschijnlijk niet lang aan de macht kan blijven. Dit meldt het dagblad The Washington Post.

Zij voorspellen de nieuwe machthebbers geen lange toekomst wegens interne verdeeldheid, veel tegenstand bij het publiek en hun onvermogen om de economische problemen op te lossen.

De adviseurs sloten overigens niet uit dat er op korte termijn nog een poging zou worden gedaan om de Russische president Boris Jeltsin te arresteren, daar deze het symbool is geworden van het verzet tegen het nieuwe bewind van het "staatscomité'. Zelfs als ze erin zouden slagen om Jeltsin gevangen te nemen, dan nog zullen de conservatieven vermoedelijk niet langer dan enkele maanden aan de macht blijven.

Enkele adviseurs meenden dat de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie er op wezen dat de KGB en het veiligheidsapparaat hun macht niet meer op dezelfde meedogenloze manier kunnen hanteren als in het verleden. Sovjet-specialist Michael Beschloss stelde: “De manier waarop het werd gedaan (...) was erg halfslachtig. De sfeer suggereert dat ze niet de ijzeren zenuwen hadden om ongeacht wat er ook gebeurde hun wil door te drijven, ongeacht welk bloedvergieten ook”.

Wellicht, aldus de adviseurs, is de voorzichtigheid van de militairen ingegeven door hun verlangen om zoveel mogelijk binnen de wet te blijven. Maar ze sloten niet uit dat een en ander eveneens het gevolg was van interne verdeeldheid binnen het leger. “Als ze het leger willen inzetten, zal het leger dan naar wens reageren?”, zo vroeg een Amerikaanse Sovjet-expert zich af.