Winst VastNed neemt toe

De winst per aandeel van het vastgoedbeleggingsfonds Vastned zal naar verwachting op hetzelfde niveau uitkomen als dat van 1990.

Dit heeft de directie van het Vastgoedfonds gisteren bekend gemaakt. Het totale beleggingsresultaat zal, rekenig houdend met de contractuele winstdeling, uitkomen op circa negen procent. In de eerste zes maanden van 1991 heeft VastNed een nettowinst behaald van 11,7 miljoen gulden tegen 9,3 miljoen gulden in de eerste helft van vorig jaar. Dit komt overeen met een winst per aandeel van 3,72 gulden tegenover 4,01 gulden in dezelfde periode vorig jaar. In 1991 werden 681.000 nieuwe aandelen uitgegeven, waarvan 614.000 bij de claimemissie in mei. Circa 85 procent van de aandeelhouders heeft gebruik gemaakt van het voorkeursrecht. De rest van de aandelen werd geplaatst als gevolg van de keuzemogelijkheid bij het dividend. Door deze ontwikkelingen daalde het gebruik van kort vreemd vermogen tot zeven procent van de waarde van de onroerend goed portefeuille. Bij de aanvang van het lopende boekjaar beliep het aandeel kort vreemd vermogen nog 19 procent.