Vraag naar dure huizen in hoofdstad

AMSTERDAM, 20 AUG. De vraag naar duurdere woningen in Amsterdam is bijzonder groot.

Per jaar kunnen hier zonder problemen 4.000 "marktwoningen' (huurwoningen van boven de 600 gulden, koopwoningen van meer dan 150.000 gulden) worden afgezet. Dit is de conclusie van een marktonderzoek dat is uitgevoerd door twee adviesbureaus in opdracht van het ministerie van volkshuisvesting. In Amsterdam kunnen aantrekkelijke wijken worden gerealiseerd, waarvan de kosten grotendeels of helemaal worden gedekt door de inkomsten uit de verkoop van woningen. Het is volgens de onderzoekers dan wel nodig dat de gemeente beter rekening houdt met de wensen van beleggers en projectontwikkelaars. Voor het ministerie zijn de resultaten van het onderzoek een bevestiging van zijn stelling dat in Amsterdam een groot tekort aan duurdere woningen bestaat.