VCN steunt coup niet als 'kliek' zichzelf bevoordeelt

AMSTERDAM, 20 AUG. 'De val van president Gorbatsjov verbaast ons niet. Al geruime tijd ging het binnen de Sovjet-Unie de verkeerde kant op'. Dat zelgt R. Dammen, algemeen secretaris van de Vereniging Communisten Nederland (VCN) in een reactie op de gebeurtenissen in de Sovjet-Unie.

De VCN schaarde zich destijds achter de besluiten van het 27ste congres van de CPSU, dat de aanstoot gaf tot de perestrojka. Maar de VCN zag met lede ogen toe hoe deze politiek in de dagelijkse praktijk werd vertaald. 'De bedoeling van de perestrojka was toch dat binnen de grenzen van de socialistische produktiewijze hervormingen zouden worden doorgevoerd. Maar in werkelijkheid kwam de economische politiek neer op het invoeren van de kapitalistische markteconomie', aldus Dammen.

Gisteravond is het dagelijks bestuur van de VCN bijeen geweest om zich te beraden op de ontstane situatie. Begin september komt het partijkader bijeen. Hoewel Dammen desgevraagd zegt 'alle begrip' te hebben voor de beslissing Gorbatsjov terzijde te schuiven, wil dit volgens hem niet zeggen dat de nieuwe machthebbers nu al kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn partij. Daarvoor is de situatie nog te onduidelijk, zegt hij.

Als blijkt dat de coup door de arbeidende bevolking wordt gesteund en wanneer de coup bedoeld is om de hervorming van het socialisme daadwerkelijk ter hand te nemen, dan kan de nieuwe leiding rekenen op de steun uit het hoofdkwartier van de VCN, in de Amsterdamse Bijlmermeer. 'Maar als het gaat om een kliek die zijn eigen positie op deze manier veilig wil stellen, zijn we nog even ver van huis', aldus Dammen.