Strafbare poging

Onlangs werd publiekelijk betoogd dat politie en justitie niet repressief kunnen optreden tegen het voorbereiden van een overval of een ontvoering. En wel omdat zo'n voorbereiding geen strafbaar "begin van uitvoering' zou zijn. Niet werd uitgelegd waarom dat niet kon worden vereenzelvigd.

Natuurlijk is een enkele gedachte aan een plan tot enig delict niet strafbaar - want dan zou bijna iedereen verdacht zijn... -, maar het werkwoord "voorbereiden' duidt toch onmiskenbaar op iets dat verder gaat dan het enkele uitdenken.

En zelfs een rechter daarmee moeite zou hebben: waarom zou het voorbereiden van een overval en dergelijke niet kunnen worden gedefinieerd als een strafbare poging tot het maken van een begin van uitvoering van een delict? Menigeen zal het met mij onverdraaglijk vinden als een taalkundig interpretatie-probleem, oftewel de semantiek, de sociaal hoognodige bestrijding van criminaliteit in de weg zou moeten staan.