Ritzen op pad om partijgenoten te overtuigen

ROTTERDAM, 20 AUG. Hij had er zijn vrije avond aan opgeofferd. Minister Ritzen (onderwijs) vond het hoog tijd voor een “open gesprek” met het kader van zijn partij, de PvdA. Want op het kabinetsbesluit over de WAO “was nog maar weinig toelichting geweest.” Daarom bracht hij op eigen initiatief gisteravond enkele uren door met het dagelijks bestuur van het PvdA-gewest Rotterdam.

Het gewraakte besluit van 14 juli zelf is al achterhaald, hield Ritzen de bestuursleden voor. Aan alternatieven wordt inmiddels hard gewerkt. “Maar het is ook nuttig eens de achtergronden van zo'n op zichzelf achterhaald besluit toe te lichten” vond Ritzen. Namelijk, dat er meer op de “lange termijn moet worden gedacht”. Dat een regeringspartij nu eenmaal in “dilemma's” moet leren denken: op de korte termijn offers brengen om op de langere termijn het sociale-verzekeringsstelsel te redden. Hij had het zelf in 1983 als hoogleraar economie van de publieke sector al gezegd. “Het beschermen van de zwakken kàn betekenen dat hun inkomenspositie op korte termijn verslechtert.”

De "brede, lange termijnsvisie' sloeg aan bij de dagelijkse bestuurders. Natuurlijk, eerst moesten ze hun onvrede kwijt over het “gebrek aan communicatie” na de beruchte 14de juli. Ook het besluit zelf kon zo echt niet. “De werkgevers zouden veel meer gedwongen moeten worden om WAO'ers in dienst te houden”, formuleert vice-voorzitter Van der Vaart een van de eisen van het Rotterdamse kader.

Maar voor het overige waren ze het met Ritzen eens. Het congres dat de PvdA in oktober zal houden, moet heel de sociale politiek “in een breed perspectief zetten. Niet alleen de WAO, maar ook de koppeling en de gezondheidszorg moeten besproken worden”, aldus een vriendelijk ogende oudere man. “We hebben tot nu toe te weinig diepgaand over de sociale zekerheid gepraat”, vult een mevrouw aan.

Ook deelden de bestuurders de mening van de minister van onderwijs over de relatie met de vakbeweging. Ritzen zei de afwijzing door de FNV van de kabinetsplannen “verscheurend” te vinden. Maar “de PvdA heeft nu een eigen verantwoordelijkheid”, meent Ritzen. “De vakbeweging heeft zelf ook boter op het hoofd” zegt vice-voorzitter van der Vaart. “Die hebben ook lang niet altijd de goede oplossing voor de individuele werknemer in huis met hun collectieve CAO's.” Instemmend geknik van alle aanwezigen was zijn deel.