Rabo groeit op markt hypotheken

Het marktaandeel van de Rabobank in de markt voor woninghypotheken is opgelopen tot boven de 30 procent van alle nieuw verstrekte hypotheken.

Dit blijkt uit de halfjaarcijfers. Tussen mei vorig jaar en mei van dit jaar groeide het aandeel van de Rabo van 23 tot 28 procent.

De forse groei van de Rabobank gaat volgens deskundigen vooral ten koste van de verzekeraars. Die moeten de klappen opvangen in een hypothekenmarkt die qua aantallen vorig jaar met 13 procent en in het eerste kwartaal van dit jaar met 25 procent daalde.

Volgens de Rabo geeft de markt voor woninghypotheken sinds mei weer een keer ten goede te zien.

De kredietverlening van de Rabo aan de partikuliere sector als geheel groeide in de eerste zes maanden met 4,6 (5,7) miljard tot 133 miljard. De toevetrouwde middelen groeiden met 5,9 (5,7) miljard tot 124 miljard. De kosten bleven bij de Rabo snel groeien. Plus 18 procent met en plus 11 procent zonder Interpolis mee te rekenen. Exclusief Interpolis steeg de brutowinst met 7 (10 procenmt), inclusief met 11 (11) procent. Forse hogere belastingafdrachten beperkten de nettowinstgroei van de Rabo tot 2 (9) procent zonder Interpolis. Met de verzekeraar meegerekend was de winstgroei 9 (10) procent en kan de Rabo 530 miljoen gulden aan haar vermogen toevoegen.