PvdA

Vele vooraanstaande leden van de PvdA blijken zonder schroom in de krant mede te delen dat ze het faillisement van hun partij al lang geleden hebben zien aankomen.

Niet weinig mensen uit het bedrijfsleven die zich destijds hebben verkeken op de ontwikkelingen van het bedrijf waarvoor zij verantwoordelijkheid droegen hebben daarvoor zonder uitzondering de rekening gepresenteerd gekregen. Ze zijn van het tapijt verdwenen.

Het lijkt interessant om de vraag te stellen of de talrijke leden van de PvdA die door hun lidmaatschap van deze partij een goed tot zeer goed betaalde rijksbaan hebben verworven thans de consequenties van het faillisement van de PvdA wensen te trekken.

Of gaat het in de lijn van Oost-Europa en wordt er een soort liberaal-sociaal-democratische partij - LSDP - opgericht en blijft iedereen zitten waar hij zit?