President Jeltsin waarschuwt tegen "golf van terreur'

MOSKOU, 20 AUG. Boris Jeltsin, de president van Rusland, heeft gisteren “een golf van terreur” voorspeld als de afzetting van president Gorbatsjov slaagt. Hij riep gisteren de Sovjet-soldaten op het nieuwe regime niet te ondersteunen.

“Soldaten, officieren, generaals. De wolken van terreur en dictatuur trekken zich samen boven het hele land. We mogen niet toestaan dat ze ons een eeuwige nacht brengen”, aldus Jeltsin in een verklaring, uitgegeven in het gebouw van het Russische parlement, dat wordt bewaakt door een eigen Russische politiemacht. “Soldaten. Ik denk dat u in dit tragische uur de juiste keus kunt maken. De eer en de glorie van de Russische militair zal niet worden bezoedeld met het bloed van het volk. Op dit tragische moment doe ik een beroep op u: raak niet verstrikt in een net van leugens en beloften en demagogische oproepen om uw "militaire plicht' te doen. Denk aan degenen die u liefhebben, uw vrienden en uw volk.”

Voor het witte stenen gebouw van het Russische parlement, in de volksmond het Witte Huis genoemd, wierpen gisteren aanhangers van Jeltsin barricaden op langs de Kalinin Boulevard, die eerder als doorgangsweg was gebruikt voor tanks die oprukten naar het centrum. Veel van de verdedigers van Jeltsins hoofdkwartier droegen de Russische vlag en riepen leuzen tegen het nieuwe bewind. Tanks, die aanvankelijk bij het gebouw waren geposteerd, werden later gisteren teruggetrokken. Het gebouw wordt bezet door elite-eenheden van Jeltsins eigen politie en een veiligheidsdienst en door overgelopen manschappen van het Sovjet-leger.

Pag.2:

Staking enige wapen van Jeltsin

In hoeverre hij dat bevel ook daadwerkelijk uitoefent is echter sterk de vraag en Jeltsin heeft niet laten weten hoe hij denkt de naleving van zijn decreet af te dwingen. Zijn plaatsvervanger Chasboelatov gaf gisteren toe dat het stakingswapen het enige wapen is waarover de leiders van de Russische republiek beschikken.

Eerder gisteren had Boris Jeltsin in het centrum van Moskou een tank beklommen om de “rechts-reactionaire coup” te veroordelen en op te roepen tot een algemene staking. Gistermiddag werd die oproep scherp veroordeeld door de leiders van het nieuwe bewind. Tijdens zijn persconferentie van gistermiddag noemde Gorbatsjovs opvolger Janajev de oproep van Jeltsin “onverantwoordelijk” en “een spelletje met de mensen”. Het persbureau TASS publiceerde een verklaring van het regerende staatscomité voor de noodtoestand waarin Jeltsin “buitensporige ambities” werden verweten en waarin werd gesteld dat zijn stakingsoproep, die is gedaan “in een geest van confrontatie”, geen succes zou hebben. De afzetting van Gorbatsjov, aldus TASS, is in het binnenland ontvangen met “een gevoel van opluchting” en in het buitenland met “een zekere mate van begrip”. (Reuter)