Humanitaire hulp gaat tot "nader order' door

ROTTERDAM, 20 AUG. “Wij verlenen humanitaire hulp en daarom denk ik dat onze hulp aan de Sovjet-Unie onafhankelijk van de politieke ontwikkelingen zal worden voortgezet”. Dat zei vanmorgen jhr.mr. F.O.J. Sickinghe, voorzitter van de Stichting "Voedselhulp aan de Russen'.

“Wel zullen wij eventuele richtlijnen van de Nederlandse regering volgen”, aldus Sickinghe. “Als die zegt, wij houden er tijdelijk mee op, dan zullen wij ons daar uiteraard aan houden.”

Volgens de voorzitter van de Stichting is het verder niet uitgesloten dat in de naaste toekomst transportproblemen kunnen ontstaan. “Wij verwachten niet dat er problemen bij het wegvervoer zullen ontstaan”, aldus Sickinghe. “Maar bij het vervoer van medicijnen door de lucht zijn complicaties mogelijk, omdat de Russen daarvoor in de Sovjet-Unie enkele militaire vliegtuigen hebben toegezegd.” De Stichting "Voedselhulp aan Russen' zal morgen overleg hebben met de Sovjet-ambassadeur in Den Haag en staat ook in voortdurend telefonisch contact met Moskou. Sickinghe resumerend: “Ik zie hoogstens wat stagnatie maar ook niet meer dan dat. De ziekenhuizen in de Sovjet-Unie kreunen onder het gebrek aan medicijnen.”

Tot nu toe leverde de Stichting honderdduizend voedselpakketten van 11 kilo af ten behoeve van sociaal zwakkeren in Moskou, de regio Moskou en de stad Kazan. Binnenkort zal nog 14 ton melkpoeder worden geleverd aan de regio Moskou, alsmede 29.000 pakken koffie voor bloeddonors en 20 ton kindervoedsel voor Wit-Rusland.

Volgens de Stichting waren en zijn bij de distributie - op basis van lijsten van sociale diensten - namens de Stichting steeds Russisch sprekende toezichthouders aanwezig. Met het oog op de lange besteltermijnen voor medicijnen zal de verzending van die hulp vanaf eind september gaan lopen. Het ligt in de bedoeling dat er medicijnen en andere medische hulpmiddelen zullen gaan naar 125 ziekenhuizen verspreid over de hele Sovjet-Unie. Met de inkoop van de medicijnen, inclusief schenkingen, is een bedrag gemoeid van ongeveer 11 miljoen gulden (met een winkelwaarde van ongeveer 30 miljoen gulden).

Het ligt in de bedoeling dat Moskou voor het transport enkele militaire vliegtuigen ter beschikking zal stellen waarbij de kosten voor rekening van de Stichting zullen komen. De vraag is nu of Moskou deze verplichting na de laatste ontwikkelingen zal nakomen.