HBG krijgt leiding over baggerdivisie Volker Stevin

ROTTERDAM, 20 AUG. De voorzitter van de baggerdivisie van Volker Stevin, ir J. Ridder, stapt op omdat hij niet wil werken voor de Hollandsche Beton Groep HBG. Daardoor vervalt de beoogde "gelijkwaardige' samenvoeging van de baggerdivisies van Volker en HBG. De bedoeling was een vierkoppige directie te installeren, waarvan twee van Volker en twee afkomstig van HBG. De Ridder zal niet worden vervangen en daardoor zal de meerderheid in het toekomstige bestuur van de twee baggeraars in handen komen van de HAM, de baggerdivisie van HBG.

Ridder wil zijn stap niet nader toelichten. De HBG-woordvoerder wil niet ingaan op de samenstelling van de baggerdirectie. “Dat wordt pas bekend op het moment dat de onderhandelingen zijn afgerond. Ik schat in september of oktober”.

Sinds mei overleggen de ondernemingsraden van beide bouwconcerns over de samenvoeging van de baggerdivisies. Volker Stevin heeft afstand moeten doen van zijn baggerdivisie, nadat HBG een meerderheidsbelang in het bedrijf had opgebouwd.

Van de 450 mensen zijn er veertig à vijftig niet plaatsbaar in het nieuwe baggerbedrijf dat mogelijk in de Rotterdamse regio zal worden gevestigd. “Dit betekent overigens niet dat er zoveel gedwongen ontslagen zullen vallen”, aldus de HBG-woordvoerder. “Wij zullen er alles aan doen om mensen te herplaatsen. Ook de Volker-directie heeft die intentie uitgesproken en ik ben ervan overtuigd dat zij een grote morele verantwoordelijkheid voelt”. De bonden zijn akkoord gegaan met het plan, hoewel gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten.

Alle andere personeelsleden van de baggerdivisies, die op de schepen en in de werven werken (circa 450) kunnen blijven. Door de samenvoeging ontstaat een bedrijf met een half miljard gulden jaaromzet en een marktaandeel van 22 procent van de vrije wereldmarkt.