Federatie bepleit beter buitenlands beleid voor cultuur

DEN HAAG, 20 AUG. Nederlandse kunstenaars missen vaak kansen in het buitenland, terwijl buitenlandse kunstenaars in toenemende mate profiteren van Nederlandse opdrachten en voorzieningen. Willen de Nederlandse kunstenaars beter kunnen inspelen op de "internationalisering van de kunstmarkt', dan dient de overheid een samenhangend internationaal cultuurbeleid te ontwikkelen.

Dit schrijft de Federatie van Kunstenaarsverenigingen in het advies "Kunstenaar Kunst Publiek' dat ze vandaag aanbiedt aan minister d'Ancona (WVC).

Het advies van de Federatie, waarbij zo'n zestien beroepsverenigingen met 5.500 leden zijn aangesloten, is gericht op het tweede Kunstenplan voor de jaren 1993 tot 1998 dat het ministerie thans in voorbereiding heeft. Het kunstbeleid tot nu toe is volgens de Federatie te veel gericht geweest op "top-kunst', waarbij "permanente vernieuwing' als graadmeter voor artistieke kwaliteit dient. De Federatie vindt dat het beleid zich meer moet richten op de aanwezige verscheidenheid binnen de beeldende kunsten. De bond rekent voor dat, hoewel de kunsten tussen 1980 en 1990 bij bezuinigingen relatief ontzien zijn, in feite het beeldende kunstbudget gehalveerd is: van 160 miljoen gulden in 1983 tot 77,5 miljoen in 1988. “Een verdere beperking (.) is dan ook ontoelaatbaar.”

Om de "te beperkte' particuliere kunstmarkt voor de ongeveer tienduizend beeldende kunstenaars in Nederland te verruimen, zou een groeiend deel van het WVC-budget besteed moeten worden aan de rentesubsidieregeling op aankopen bij galeries. Ook moet het effect van fiscale faciliteiten onderzocht worden bij aankopen of het verstrekken van opdrachten. Om op korte termijn de maatschappelijke belangstelling voor kunst te vergroten, stelt de Federatie voor dat WVC de relatie tussen het kunstbeleid en het mediabeleid intensiveert.

De Federatie heeft de minister in twee aparte adviezen ook aanbevolen meer te doen aan zowel het vormgevingsbeleid als het jeugd- en poppentheater in het tweede kunstenplan.