Campagne voor milieu Derde wereld met muziekcassettes

DEN HAAG, 20 AUG. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking gaat in een campagne, die volgende maand van start gaat en is gericht op de kinderen van 11 tot 14 jaar, cassettebandjes met muziekhits verkopen.

Tussen de klanken van onder meer Gloria Estefan, Ben Liebrand, Alice Cooper en The New Kids on the Block, roept een discjockey van Radio Drie de kinderen op na te denken over het milieu in Derde-wereldlanden.

Het cassettebandje is voor drie gulden te koop in alle vestigingen van de Free Record Shop die belangeloos aan de actie meewerkt. Ook kan het bandje rechtstreeks bij het ministerie worden besteld.

Het is de bedoeling dat kinderen met ideeën en vragen komen over het milieu in de ontwikkelingslanden. De kinderen met de meest originele vragen en ideeën worden uitgenodigd deel te nemen aan een televisieprogramma waarin ze hun plannen zelf aan minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking mogen voorleggen. Het vijftig minuten durende programma wordt in december door de AVRO uitgezonden.

De campagne, "Over de top' genaamd, vloeit voort uit de conferentie van wereldleiders eind vorig jaar in New York over de positie van kinderen in de wereld. Daar werd afgesproken dat ieder land zelf een vervolg geeft en kinderen probeert bij de problematiek te betrekken. In de slotverklaring van die bijeenkomst werd onder meer gesteld dat kinderen zelf het grootste aandeel voor een beter milieu kunnen leveren. In een bijbehorend actieplan staat beschreven dat kinderen moeten leren respect te hebben voor het milieu, dat ze er de schoonheid van moeten inzien en dat het de kwaliteit van het leven verhoogt.

Voor de campagne die volgende maand van start gaat, zijn in eerste instantie 50.000 cassettebandjes gemaakt, maar volgens A. Kleijn van het Haagse reclamebureau Jos van den Berg- Arie Kleijn die de campagne heeft ontworpen, kunnen, als de actie aanslaat, bandjes worden bijgemaakt. “Uit onderzoek blijkt dat kinderen tussen 11 en 14 jaar het draaien van cassettebandjes als meest populaire bezigheid hebben. Daar sluiten we met deze campagne op aan.” Op het bandje worden de kinderen tussen de muziek door in hun eigen taal geïnformeerd over het doel van de campagne. “Weet je, misschien kunnen wij onze leeftijdgenoten in de Derde wereld wel helpen bij het oplossen van hun milieuproblemen. Na het volgende nummer van Alice Cooper hoor je daar meer over”, zo is op het cassettebandje te horen.

De kosten van de campagne zijn niet precies bekend. Dat is afhankelijk van het aantal cassettebandjes dat wordt verkocht. Volgens een woordvoerder van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking is het de bedoeling dat voortaan ieder jaar een dergelijke op kinderen gerichte campagne wordt gehouden.