Verkoop scholen levert miljard op

ROTTERDAM, 19 AUG. De hogescholen gaan minister Ritzen (onderwijs) één miljard gulden betalen voor de aankoop van ongeveer 350 gebouwen. Deze gebouwen zijn op dit moment nog eigendom van het rijk.

De verkoop vindt plaats in het kader van de verzelfstandiging van de hogescholen en wordt eind 1992 of begin 1993 bezegeld.

De HBO-Raad is het daarover onlangs met de minister eens geworden. De hogescholen moeten van de minister dit jaar nog wel 480 miljoen gulden storten. Dat geld heeft Ritzen nodig voor het dichten van gaten in zijn begroting.

Als het parlement met de verkoop akkoord gaat zijn de hogescholen vanaf 1 januari 1993 vrij om zelf te beslissen hoe zij worden gehuisvest. Ze worden zelf verantwoordelijk voor de vervanging of renovatie van de bestaande gebouwen en dienen zelf in de financiering daarvan te voorzien. Ze mogen ook gaan huren of leasen. Ritzen stelt wel als voorwaarde aan de verkoop dat alle hogescholen meedoen. Deze week beginnen de onderhandelingen met de afzonderlijke hogescholen over de verkoop.

Voor de verkoop van de gebouwen aan de hogescholen is wijziging van de wet nodig. Deze wetswijziging zal op zijn vroegst pas eind 1991 bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend, zo heeft minister-president Lubbers de Kamer eind juni nog laten weten.

De hogescholen moeten samen een waarborgfonds vormen van minimaal tweehonderd miljoen gulden. De minister doet een eerste storting van driehonderd miljoen. Dat geld dient echter mede voor het oplossen van problemen in de overgangsfase. De omvang van het waarborgfonds kan nog groter worden als dat straks door de geldschieters van de hogescholen wordt geëist.

De hogescholen krijgen jaarlijks, zo is afgesproken, 387 miljoen gulden als bijdrage in de kosten van huisvesting. Dat is het bedrag dat de minister op dit moment kwijt is aan vergoeding van de huisvestingskosten en aan rente op het voor de financiering van de schoolgebouwen geleende bedrag. Na de verkoop kunnen de hogescholen geen aanspraak meer maken op geld van de minister van onderwijs voor investeringen in huisvesting.