'Verklaring van het Staatscomite

De eerste verklaring van de nieuwe machthebbers in de Sovjet-Unie, zoals weergegeven door het officiële persbureau TASS.

“Gezien het onvermogen van Michail Gorbatsjov wegens gezondheidsredenen zijn functies uit te oefenen als president van de USSR, en gezien de overdracht van presidentiële bevoegdheden volgens arikel 127, lid 7 van de grondwet van de Sovjet-Unie aan vice-president Gennadi Janajev, met als doel het overwinnen van de diepe en veelomvattende crisis, de politieke, etnische en civiele conflicten, de chaos en anarchie die het leven en de veiligheid bedreigen van de burgers van de Sovjet-Unie, en de soevereiniteit, de territoriale integriteit, de vrijheid en de onafhankelijkheid van ons vaderland, uitgaande van de resultaten van het nationale referendum over het behoud van de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken, en geleid door de vitale belangen van alle etnische groepen en alle Sovjet-volkeren die in ons vaderland wonen, besluiten wij: 1. volgens artikel 127, lid 3 van de grondwet van de Sovjet-Unie, volgens artikel 2 van de Sovjet-wet op het wettig bestuur tijdens de noodtoestand en na daartoe gevraagd te zijn door brede volksmassa's, de meest ver gaande maatregelen te nemen teneinde het afglijden van de maatschappij naar een nationale catastrofe te voorkomen en teneinde het wettelijk gezag te handhaven; en om een noodtoestand af te kondigen in afzonderlijke gebieden van de Sovjet-Unie voor een periode van zes maanden vanaf 19 augustus 1991, 4.00 uur Moskou-tijd;

2. vast te stellen dat de grondwet en het recht van de USSR onvoorwaardelijke prioriteit genieten op het gehele grondgebied van de Sovjet-Unie;

3. een Staatscomité voor de Noodtoestand in de USSR te vormen, dat het land bestuurt en toeziet op de uitoefening van het bestuur tijdens de noodtoestand, dat bestaat uit: O.D. Baklanov, eerste vice-voorzitter van de defensieraad van de USSR; V.A. Krjoetsjkov, voorzitter van de KGB; V.S. Pavlov; eerste minister van de USSR; B.K. Pugo, minister van binnenlandse zaken van de USSR; V.A. Starodubtsjev, voorzitter van de Unie van Boeren van de USSR; A.I. Tiziakov, president van het Staatsverbond voor Ondernemingen, Industrie, Bouw, en Communicatie van de USSR; D.T. Jazov, minister van defensie van de USSR; G.I. Janajev, fungerend president van de USSR; 4. vast te stellen dat de beslissingen van het Comité voor de Noodtoestand onmiddellijk en volledig uitgevoerd moeten worden door alle bestuurlijke organen en door alle autoriteiten en burgers op het gehele gebied van de USSR. (getekend) G. Janajev, V. Pavlov, O. Baklanov''