Sint: handhaven van de koppeling niet gegarandeerd

DEN HAAG, 19 AUG. De koppeling tussen lonen en uitkeringen kan volgens PvdA-voorzitter Sint niet worden gegarandeerd. Zij zei tevens dat een breuk van de coalitie niet aan de orde is. Sint deed deze uitspraken in een vraaggesprek met Haagse dagblad Het Binnenhof.

Sint meent dat de PvdA ook nergens de belofte heeft gedaan dat de koppeling de hele regeerperiode kan worden toegepast. “In ons partijprogramma staat nota bene dat op bepaalde gronden van de koppeling kan worden afgeweken”. De PvdA moet, aldus Sint, over de koppeling praten op het speciale partijcongres dat in oktober wordt gehouden.

Zij zegt dat de PvdA er naar streeft de koppeling te behouden maar dat het regeerakkoord verplichtingen met zich brengt. “Hou er rekening mee dat het niet per definitie zal lukken.” Volgens Sint moet een besluit over de koppeling niet worden genomen als “een dief in de nacht”, zoals de ingreep in de WAO.

Volgens Sint heeft de PvdA niet met de gedachte gespeeld om het kabinet te verlaten na de kritiek op de WAO-plannen. “Nee, er is niet gezegd: we stappen eruit. Dat zou ook heel raar zijn geweest, want het kabinet had dat omstreden besluit zelf genomen. Eruit stappen komt wat mij betreft ook niet aan de orde”. Met deze woorden neemt Sint afstand van uitspraken eerder vorige week in De Volkskrant over de mogelijkheid van een kabinetscrisis. Ze zei toen dat de plannen over de WAO ingrijpend gewijzigd moesten worden omdat er anders voor de PvdA geen kabinet meer zou zijn.

De dreiging met een crisis leverde Sint kritiek op van vice-premier Kok en PvdA-fractievoorzitter Wöltgens. Zij zoeken nu naar alternatieven om de WAO-plannen van “scherpe kanten” te ontdoen. Sint: “Waar het om gaat is dat je probeert met elkaar door te gaan, namenlijk door de omstreden WAO-plannen bij te stellen.”