Rembrandt

In het artikel: Britse beeldhouwer: Redt Rembrandt van de experts, in NRC Handelsblad van 12 augustus 1991 staat een pertinente onjuistheid, namelijk de zin: “Dat ten tijde van Rembrandt geen spiegels bestonden vindt hij geen bezwaar.”

Tweehonderd jaar voor Rembrandt schilderde Jan van Eyck in zijn schilderij van het huwelijk van Giovanni Arnolfini en Giovanna Cenami tussen beide echtelieden in, zeer gedetailleerd, een ronde spiegel (d.d. 1434).

Maar ook andere grotere spiegelvormen bestonden reeds lang en er werd druk mee geëxperimenteerd.