Plan kan in november zijn beslag krijgen; Zandvoort rekent op de bouw van nieuw circuit; Palmert verbetert in oude auto van Ayrton Senna ronderecord

ZANDVOORT, 19 AUG. Oud-coureur Jonathan Palmer, klusjesman bij McLaren waar hij naast promotie-activiteiten ook regelmatig als stand-in voor Senna en Berger testwerk verricht, vestigde gisteren in de oude Formule I-wagen van Ayrton Senna met 52,978 seconden een nieuw baanrecord op het vernieuwde circuit van Zandvoort. Het was het snelste onderdeel van de dag van het racefestival, met als hoogtepunt de door de Schot David Coulthard gewonnen Formule III race van 35 ronden, waarvoor Marlboro in pagina grote advertenties in de dagbladen flink reclame had gemaakt.

Blijkbaar niet tevergeefs, want interim-directeur van het circuit, Hans Ernst, kon gistermiddag tevreden zijn blik langs de duinen, de tribunes en het paddock laten glijden en constateren: “Ik denk dat ik al 30.000 mensen binnen heb. Verdubbel dat aantal en je hebt voldoende mensen om in een Grand Prix quitte te spelen.”

In 1985 werd op Zandvoort de laatste Grand Prix voor Formule I-wagens verreden, in 1987 ging de renbaan officieel failliet, waarna Grandorado op een gedeelte van de oude baan een bungalowpark bouwde en de oorspronkelijke vier kilometer lange renbaan werd ingekort tot 2519 meter.Een lange lijdensweg voor circuit-directeur Hans Ernst was daarmee begonnen. Opticien van beroep, verdiepte de voormalig tweevoudig Nederlands toerwagenkampioen zich dermate in de problematiek dat zijn interim-periode als circuit-directeur nu alweer bijna vijf jaar in beslag neemt. In 1988 kreeg het circuit van het ministerie van wvc de zogeheten a-status. Plannen voor een nieuwe renbaan bij de Moerdijk waren definitief gestrand, waarna Zandvoort een nieuw circuit zou mogen bouwen wanneer aan negen punten van een zogeheten Milieu Effect Rapportage (MER) zou worden voldaan.

“Daar stonden enkele onmogelijk eisen in als bijvoorbeeld dat we het verkeersprobleem moesten oplossen”, meent Ernst. “Dat kun je in heel Nederland niet oplossen. Er is nu een convenant tussen de politiekorpsen van de diverse gemeenten getekend dat een grote race hier geen problemen hoeft te geven.” Het grote knelpunt vormt, zeker bij Provinciale Staten die de zaak voor de rijksoverheid coördineert, echter de Wet Geluidhinder. Omdat het nieuwe circuit ook gebruikt moet kunnen worden voor motorraces moeten geluidswallen worden aangebracht, een investering die miljoenen guldens vergt. Ernst: “Maar ook daar is een potje voor. Als je de bron van de overlast gaat saneren dan kun je daarvoor een beroep doen op een subsidiepot van VROM.”

Dit ministerie en een aantal sponsors in de vorm van aan de autosport gelieerde firma's moeten het voornaamste gedeelte ophoesten van de negen miljoen gulden die de bouw van een nieuw circuit, inclusief een nieuwe pit-lane en een eigentijds rennerskwartier, in de berekening van Ernst gaat kosten. Bovendien denkt de directeur ook aan een stukje eigen vermogen. Sinds enkele jaren is de exploitatie van de verouderde renbaan weer positief. Zandvoort draait de laatste jaren met een winst van ongeveer vijf ton per jaar, waarbij het circuit zeventig pro cent van de beschikbare tijd voor allerlei activiteiten wordt gebruikt.

“Dat een nieuw circuit er dan ook komt staat voor mij voor bija honderd procent wel vast”, zegt Frits van Caspel, wethouder van de grootste partij in Zandvoort de VVD. Van Caspel heeft het heikele ciruit-onderwerp, dat ook nu nog door allerlei milieu-organisaties wordt bestreden, in zijn portefeuille. Van Caspel: “Op een gegeven moment was de anti-circuitstroming zo sterk in Zandvoort dat het de PvdA bij de verkiezingen veel stemmen heeft gekost. Want toen de renbaan daadwerkelijk dreigde te verdwijnen begon men pas goed te beseffen wat voor belangrijke bron van inkomsten het circuit voor de gemeente Zandvoort altijd is geweest. Maar ik heb nu de indruk dat zelfs de provincie niet langer dwarsligt. In feite staat niets een snelle besluitvorming meer in de weg.”

Er wordt momenteel hard gewerkt om in november een zogeheten Plan van Aanpak aan minister d'Ancona aan te bieden. Hans Ernst gelooft dat daarna uiterlijk maart volgend jaar definitief het groene licht kan worden geven voor de bouw. Het gaat daarbij om een nieuwe baan, waarin het interim-circuit van twee kilometer dat nu al voor een paar miljoen is neergelegd in zal worden geïntegreerd. Burgemeester Van der Heijden van Zandvoort en minister Andriessen waren gisteren persoonlijk op het circuit aanwezig. Wat door de voornaamste betrokkenen werd uitgelegd als een positief signaal dat de diverse overheden haast willen maken met de bouw van een nieuw circuit.

De opzet van de plannen is sober. De bouw voorziet niet in vergader- en expositieruimten zoals aanvankelijk was gepland (Ernst: 'Daar hebben we de RAI voor') of een perperduur medisch centrum (Ernst: "Als we nog eens een Grand Prix krijgen dan huren we dat voor dat weekeinde wel in'). Met Bernie Ecclestone heeft Ernst contact gehad over een plaats voor Zandvoort op de Grand Prix-kalender. De kans dat het verzoek ooit nog eens daadwerkelijk zal worden gehonoreerd is niet eens denkbeeldig. Want nu al staat vast dat Hongarije en Mexico volgend jaar niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen en daarom vrijwel zeker van de Grand Prix-kalender verdwijnen. Ernst: “We hebben een interim-circuit van 1080 meter in zes weken neergelegd. Daarom denk ik dat we zeker binnen drie maanden een hele nieuwe renbaan kunnen bouwen.”