Peja

De machtswisseling in de Sovjet-Unie zal geen grote gevolgen hebben voor de economische hervormingen die onder leiding van Gorbatsjov zijn doorgevoerd.

Dit is de mening van G.H van Buuren, voorzitter van het Nederland-USSR Instituut, een organisatie die de bevordering van de handel en commerciële contacten met de Sovjet-Unie tot doel heeft.

Van Buuren, tevens adjunct-directeur van handelsonderneming Peja met een omzet van circa 470 miljoen gulden waarvan 150 miljoen met de Sovjet Unie: “Er zal misschien een negatieve bijstelling in conservatieve richting plaats vinden. Maar de Sovjet-economie zit in een neergaande spiraal. De verwachting is dat 1992 nog slechter wordt dan dit jaar. Als je in die situatie drastisch ingrijpt, wordt de chaos alleen maar groter. Dat zullen de nieuwe machthebbers zich ook realiseren”.