Nipo: kleine meerderheid verwerpt WAO-plannen

DEN HAAG, 19 AUG. Een kleine meerderheid (54 procent) van de Nederlandse bevolking vindt de WAO-voorstellen van het kabinet "onaanvaardbaar'. Bovendien is nog eens 33 procent "ontevreden' over de maatregelen, waarbij de beperking van de duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering de meeste weerstand oproept. Acht procent steunt het kabinet.

Dit blijkt uit een opiniepeiling van het onderzoeksbureau Nipo die is uitgevoerd in opdracht van de Avro. De grootste weerstand tegen de plannen komt uit de PvdA-achterban: 68 procent. Van de CDA-achterban is 38 procent tegen de plannen. Van de VVD-aanhang is 33 procent tegen, bij D66 ligt dat percentage op 63.

Op de vraag of de PvdA de maatregelen tegen moet houden, antwoordde 64 procent van de ondervraagden met ja. Uitgesplitst naar politieke voorkeur wil 82 procent van de PvdA-aanhang dat de partij niet akkoord gaat met het kabinetsvoornemen. Voor de CDA-aanhang ligt dat percentage op 45. Van de VVD-aanhang vindt 50 procent dat de PvdA de maatregelen moet blokkeren. Voor D66 geldt dit voor driekwart van de aanhang.

Van de ondervraagden van 18 jaar en ouder staat bijna de helft positief tegenover acties en demonstraties om de maatregelen tegen te houden. Veertien procent is bereid zelf mee te doen aan acties, 32 procent van de ondervraagden is wel voor acties, maar zal zelf niet meedoen. Onder de FNV-achterban is de actiebereidheid het grootst: 27 procent zal actief meedoen.

Ondanks de grote weerstand vindt 60 procent van de ondervraagden dat het kabinet Lubbers- Kok moet blijven. De voorstanders van voortzetting van het huidige kabinet zijn vooral te vinden bij de CDA-achterban, 82 procent. Bij de PvdA-achterban ligt dat percentage op 67 procent. Van de PvdA-aanhang vindt 29 procent dat de partij uit dit kabinet moet stappen.