Mexico: PRI lijkt te winnen

MEXICO-STAD, 19 AUG. Uit de voorlopige uitslagen van de gisteren in Mexico gehouden verkiezingen blijkt de Institutionele Revolutionaire Partij (PRI) zich te hebben hersteld van de grote klappen die de regeringspartij opliep bij de presidentsverkiezingen van 1988. De oppositie lijkt het succes van dat jaar niet te hebben kunnen herhalen. Zij beschuldigt de PRI van fraude.

In 1988 kon de PRI-kandidaat voor het presidentschap, Carlos Salinas de Gortari, alleen maar winnen dank zij grootscheepse electorale fraude. In hoeverre met de uitslagen van gisteren is geknoeid, kan nog niet worden vastgesteld. De definitieve uitslagen zullen pas in de loop van de week bekend worden gemaakt. Twee uur na de officiële sluitingstijd, was tweederde van de stemlokalen nog geopend.