Hezbollah-leider en Zwitser voor besprekingen in Iran

NICOSIA, 19 AUG. De leider van de Libanese organisatie Hezbollah, een pro-Iraanse groepering die nauwe banden onderhoudt met de ontvoerders van de Westerse gijzelaars, heeft gisteren in Teheran overleg gevoerd met hoge vertegenwoordigers van de Iraanse regering. Een dag eerder had ook Klaus Jacobi, een hoge Zwitserse functionaris van wie wordt aangenomen dat hij door de Verenigde Naties was gezonden, besprekingen gevoerd in de Iraanse hoofdstad. Iran verstrekte geen nadere bijzonderheden.

De indruk dat Iran intensief poogt de gijzelaarskwestie te beëindigen werd versterkt door een fundamentalistische bron in Beiroet. Deze zei gisteren dat Iran alles doet om de laatste hinderpalen voor een oplossing voor de gijzelaarscrisis uit de weg te ruimen.

De bron wist ook te melden dat Iran en Duitsland een "gentleman's agreement' zouden hebben bereikt over de vrijlating van de beide Libanese broers Hamadi, die gevangen zitten in Duitsland wegens hun rol bij een vliegtuigkaping in 1985. Krachtens deze overeenkomst zouden twee Duitsers die in Libanon als gijzelaars worden vastgehouden ook worden vrijgelaten als onderdeel van een grote gijzelaarsruil in Israelische handen. In ruil hiervoor zouden de Duitsers enige maanden later de broers Hamadi laten gaan. (Reuter, AP)