"Geen aparte nationale identiteitskaart nodig'

DEN HAAG, 19 AUG. Er komt geen afzonderlijke binnenlandse identiteitskaart. Wel worden de eerder aangekondigde nieuwe Europese reiskaart en een nieuw extra beveiligd paspoort ingevoerd. Die zullen als identiteitsbewijs in het binnenland gebruikt kunnen worden. Dit heeft staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) meegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer.

In juni schreef de staatssecretaris nog aan de Kamer dat zij invoering van een nationale identiteitskaart overwoog voor personen die niet over een paspoort beschikken.

De nationale identiteitskaart is echter overbodig geworden door jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg. Uit twee recente arresten van het Hof blijkt dat onderdanen van de EG-lidstaten zich in elke EG-land mogen identificeren met een nationale identiteitskaart. “Invoering van een afzonderlijke identiteitskaart naast een Europese reiskaart is, gelet op de gevolgen van deze jurisprudentie, niet zinvol,” aldus De Graaff-Nauta.

Volgens de plannen zullen de nieuwe reisdocumenten in 1994 worden ingevoerd. De kosten van dit project worden door Binnenlandse Zaken geraamd op 11 miljoen gulden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil volgend jaar voor de periode waarin paspoort en Europese reiskaart nog niet beschikbaar zijn een gemeentelijk identiteitsbewijs invoeren. Dit document is bedoeld voor onder andere het openen van bankrekeningen, het afleggen van examens en het verkrijgen van abonnementen.

De staatssecretaris schrijft dat dit gemeentelijk identiteitsbewijs geen nationale identiteitskaart zal zijn en dat het dus niet kan worden gebruikt als reisdocument. Op het moment dat het nieuwe paspoort en de Europese reiskaart er zijn, stopt de VNG met haar initiatief.