EG en Navo met spoed bijeen

DEN HAAG, 19 AUG. De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap komen morgenochtend in Den Haag om tien uur in spoedzitting bijeen om de machtsovername in de Sovjet-Unie te bespreken. Alle twaalf landen willen dat de EG een harde politieke verklaring aflegt, zo is vanmorgen in Den Haag bekend gemaakt.

Het politieke comité van de NAVO, bestaande uit vertegenwoordigers van de zestien NAVO-landen, zou vandaag nog bijeenkomen. Secretaris-generaal Manfred Wörner verklaarde dat de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie aanleiding geven tot grote zorg. De bondgenoten volgen de situatie nauwgezet. Er is een voortdurende stroom van inlichtingen die onderling worden uitgewisseld, aldus Wörner.

Niet bekend

De liberale Europarlementariër G.M. de Vries, namens zijn fractie woordvoerder handelspolitiek, zei vanmorgen reden hebben te verwachten dat de humanitaire hulp niet ter discussie zal staan. Hij verwacht wel dat de technische hulp ten minste zal worden bevroren totdat er meer duidelijkheid is over de aard van de machtsovername.