Chronologie

11 maart 1985 - Michail Gorbatsjov volgt Konstantin Tsjernenko op als secretaris-generaal van de communmistische partij. Hij is dan 54 jaar en de jongste leider van de Sovjet-Unie sinds Stalin. Voorjaar 1985 - Kondigt een hervormingsprogramma aan, met sleutelwoorden als glasnost ("openheid') en perestroika ("herstructurering').

2 juli 1985 - Andrej Gromyko benoemd tot president van de Sovjet-Unie, Eduard Sjevardnadze volgt hem op als minister van buitenlandse zaken.

November 1985 - Eerste ontmoeting van Gorbatsjov met de Amerikaanse president Reagan, in Genève.

28 april 1986 - Moskou maakt bekend dat "een ongeluk' de kerncentrale bij Tsjernobyl heeft getroffen.

Oktober 1986 - Mislukte topontmoeting met Reagan in Reykjavik.

19 december 1986 - Dissident Andrej Sacharov mag uit Gorki terugkeren naar Moskou.

11 april 1987 - Bezoek aan Praag, waar Gorbastjov als vernieuwer onthaald door Tsjechoslowaken. 12 juni 1987 - Bij een bezoek aan de Berlijnse Muur roept de Amerikaanse president Reagan Gorbatsjov op de Muur af te breken.

2 november 1987 - Gorbatsjov veroordeelt in het openbaar Stalin om zijn onderdrukkingen en de persoonlijkheidscultus.

12 november 1987 - Boris Jeltsin, een van de vurigste pleitbezorgers van het hervomingsbeleid van Gorbatsjov, neemt ontslag als leider van de communistische partij in Moskou uit protest tegen conservatieve tegenwerking die hij ondervindt. Gorbatsjov laat hem vallen.

December 1987 - Ontmoeting met president Reagan in Washington, waarbij een verdrag voor de vermindering van kernraketten voor de middellange afstand (INF) wordt getekend.

Februari 1988 - Conflict ontbrandt tussen Armeniërs en Azeri over de Armeense enclave Nagorno Karabach.

15 mei 1988 - Begin terugtrekking van Sovjet-troepen uit Afghanistan

Juni 1988 - Gorbatjsov roept een partijconferentie bijeen, waarop hij radicalere hervormigen bepleit. Voor het eerst klinkt kritiek op hooggeplaatste communisten.

September-oktober 1988 - In de Baltische republieken vormen zich de eerste nationalistische volksfronten, die autonomie bepleiten.

30 september 1988 - Gromyko treedt af als president, en Gorbatsjov laat zich de volgende dag in diens plaats benoemen.

December 1988 - De oude opperste Sovjet wordt ontbonden, en vervangen door het Volkscongres en een kleinere, nieuwe Opperste Sovjet, die de dagelijkse leiding van de Sovjet-Unie in handen heeft.

15 februari 1989 - Terugtrekking van de Sovjet-troepen uit Afghanistan voltooid.

17 mei 1989 - Bezoek aan Peking, dat overschaduwd wordt door betogingen van Chinese studenten

September 1989 - Polen krijgt voor het eerst sinds 1944 een regering die niet door de communisten wordt gedomineerd, onder leiding van Tadeusz Mazowiecki.

7 oktober 1989 - Terwijl tienduizenden DDR-burgers hun land ontvluchten en grote demonstraties plaatsvinden tegen de leiding van het land, bezoekt Gorbatsjov partijleider Honecker, ter ere van het 40-jarig bestaan van de DDR.

18 oktober 1989 - Honecker tot aftreden gedwongen.

23 oktober 1989 - Hongarije noemt zich geen Volksrepubliek meer.

10 november 1989 - De Bulgaarse partijleider Todor Zjivkov treedt af.

11 november 1989 - Berlijnse muur open.

10 december 1989 - De Tsjechoslowaakse president Husak treedt af.

26 december 1989 - Het regime van de Roemeense dictator Ceausescu valt.

7 februari 1990 - Communistische partij van de Sovjet-Unie doet afstand van haar leidende rol in de samenleving; Bij de eerste min of meer vrije verkiezingen in de Sovjet-Unie, voor het Volkscongres, laten veel kiezers hun afkeer van de communisten blijken. Spectaculaire come-back van Boris Jeltsin.

11 maart 1990 - Litouwse parlement roept de onafhankelijkheid uit.

Juni 1990 - Op het eerste Volkscongres stellen afgevaardigden het systeem genadeloos aan de kaak. Gorbatsjov wordt door het Volkscongres met 59,2 procent van de stemmen voor vijf jaar gekozen tot president, een functie die een nieuwe, belangrijker, inhoud heeft gekregen.

1 mei 1990 - Bij de 1 mei-viering op het Rode Plein wordt Gorbatsjov uitgefloten. De nieuwe vakbondsvoorzitter Janajev spreekt steun uit voor de overgang naar een markteconomie.

29 mei 1990 - Jeltsin gekozen tot voorzitter van het Russische parlement, ondanks tegenstand van Gorbatsjov.

15 oktober 1990 - Wint de Nobelprijs voor de vrede.

20 december 1990 - Sjevardnadze treedt af omdat er volgens hem een rechtse dictatuur dreigt. Over Gorbatsjov zegt hij: “Hij is mijn vriend en wij denken identiek”

27 december 1990 - Janajev op voordracht van Gorbatsjov gekozen tot vice-president.

Juli 1991 - Gorbastjov en de presidenten van een aantal republieken worden het eens over een nieuw Unieverdrag, waarbij de republieken vergaande bevoegdheden zouden krijgen ten koste van de centrale overheid.